Kraina osiedli pod budowę domków letniskowych - gdzie można budować

Kraina osiedli pod budowę domków letniskowych - gdzie można budować
31 Marta, 2023
121

Na niektórych rodzajach działek można zbudować prywatny dom. Jednymi z najpopularniejszych są tereny osiedli pod zabudowę podmiejską. Artykuł pomoże czytelnikowi zrozumieć, gdzie dozwolone jest budowanie obiektów pod dalsze mieszkania, jak przydzielać grunty i podkreślać procedurę wydawania pozwolenia na budowę.

Nie na każdej ziemi można zbudować dom wiejski, a tym bardziej budynek mieszkalny: musisz znać te niuanse
Nie na każdej ziemi można zbudować dom wiejski, a tym bardziej budynek mieszkalny: musisz znać te niuanse

Gdzie możesz budować

Ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej zezwala na wykorzystanie dwóch rodzajów gruntów do budowy domków letniskowych:

 1. Grunty rolne . Takie terytoria z reguły znajdują się w spółdzielniach daczy lub stowarzyszeniach ogrodniczych. Początkowo władze regionu przeznaczają duży obszar, który następnie jest dzielony na sekcje. Ten rodzaj gruntów pod budowę jest najczęstszy.
 2. Ziemie osiedli są rzadziej wykorzystywane pod budowę domów prywatnych. Dla takiej decyzji konieczne jest uzyskanie zgody władz gminy.

Budowa zabudowy podmiejskiej jest zabroniona lub częściowo dozwolona (pod pewnymi warunkami), w zależności od rodzaju terenu. Nieznajomość rodzajów gruntów i niuansów ich użytkowania może prowadzić do rozbiórki budowanego budynku, kar lub innych konsekwencji

Najczęstsze rodzaje działek, które można kupić, oraz związane z nimi cechy budowy domu:

 • Działki pod indywidualną zabudowę mieszkaniową . Aby rozpocząć budowę, musisz stworzyć projekt budowlany, który musi zostać zatwierdzony przez władze lokalne. Na miejscu można zbudować jeden dom nie więcej niż trzy piętra. Takie ziemie osiedli pod budowę domków letniskowych są najłatwiejszą opcją, ponieważ pozwolenie na budowę budynku wydawane jest bez opóźnień i problemów.
Pozwolenie na budowę domu na terenie IZHS zostanie wydane jak najszybciej
Pozwolenie na budowę domu na terenie IZHS zostanie wydane jak najszybciej
 • Działki pod własne działki zależne lub działki gospodarstwa domowego. Jeśli terytorium znajduje się w mieście, dozwolona jest budowa. Poza miastem - budowa budynku jest zabroniona.
 • Domki letniskowe . Przeznaczenie takiej strony znajduje odzwierciedlenie w dokumentacji, ponieważ może się ona znacznie różnić w zależności od celu użytkowania. Nie wszystkie działki kwalifikują się do budowy budynków pod całoroczne budownictwo mieszkaniowe.

Zgodnie z koncepcją gruntów pod budownictwo podmiejskie padają tereny o kilku celach. Korzystając z niezarejestrowanego domku letniskowego do budowy mieszkań, administracja dzielnicy ma pełne prawo do podjęcia uchwały o rozbiórce budynku. Aby obejść ten scenariusz, często instalowane są tymczasowe konstrukcje, które można usunąć, gdy wystąpi sytuacja opisana powyżej.

Cechy alokacji gruntów osad

Procedura przydzielania terenu pod budowę letniego domku osobistego na terenie osady jest trudnym i długim procesem, podczas którego należy rozwiązać kilka ważnych niuansów. Aby uzyskać pozwolenie, musisz przestrzegać następującego algorytmu działań:

 • Żądana ziemia musi mieć całą wymaganą dokumentację. Jest to możliwe, jeśli terytorium należy do osoby fizycznej lub prawnej, spółki osobowej lub kilku osób jednocześnie.
Głównym dokumentem jest Świadectwo własności gruntu
Głównym dokumentem jest Świadectwo własności gruntu
 • Niezbędne jest przesłanie wniosku do administracji w sprawie wykorzystania gruntów pod budowę mieszkań kapitałowych bez zmiany ich kategorii. Za rozpatrzenie odpowiedzialny jest wójt okręgu lub podmiotu.
 • Skutkiem rozpatrzenia wniosku jest wyznaczenie terminu rozpraw publicznych. Na przesłuchaniach publicznych obecne są wszystkie zainteresowane osoby, które za pośrednictwem mediów otrzymują informację o rozwiązaniu sprawy dotyczącej strony. W trakcie postępowania rozstrzyga się prawdopodobieństwo zmiany rodzaju gruntu do dalszego wykorzystania na cele wskazane w odwołaniu do kierownika administracji.
 • Kiedy nadejdzie czas przesłuchań, administracja wybiera jednego z obecnych na sekretarza, który sporządzi protokół niezbędny do spisania rozpatrywanych spraw oraz danych osobowych zainteresowanych osób, które przybyły. Po zakończeniu rozpraw przygotowany dokument jest poświadczany przez przewodniczącego komisji.
 • W ciągu tygodnia każda z osób obecnych na rozprawie otrzymuje opinię o wynikach rozpatrywania. Przed publikacją w mediach dokument jest poświadczany przez starostwo powiatowe.
Mogą pozwolić na budowę domków letniskowych w osadzie, ale nie zawsze dzieje się to szybko
Mogą pozwolić na budowę domków letniskowych w osadzie, ale nie zawsze dzieje się to szybko
 • Przekazanie dokumentacji do Rosnedvizhimost. Urząd podejmuje szereg działań mających na celu zmianę sposobu użytkowania gruntów. Najdłuższa część procedury, ponieważ wnioskodawca musi długo czekać na rozwiązanie wszystkich kwestii. Zakończeniem zmiany rodzaju działki jest wydanie właścicielowi aktu ustalenia wartości katastralnej.
 • Otrzymane dokumenty są wysyłane do Rosnedvizhimost w celu zmiany rodzaju rejestracji katastralnej na podstawie otrzymanego aktu ustalenia kosztów. Jeżeli decyzja jest pozytywna, wydaje się wypis potwierdzający zmianę rodzaju gruntu.
 • Teraz właściciel może uzyskać świadectwo własności, które wskaże nowy cel użytkowania gruntu.

Następnie właściciel gruntu może przystąpić do procesu budowlanego, który będzie wymagał wyposażenia terenu zgodnie ze wszystkimi wymaganiami, z których jednym jest połączenie systemów komunikacyjnych.

Co jest wymagane do budowy obiektu

Aby rozpocząć prace budowlane, konieczne jest sporządzenie szeregu dokumentów pozwalających na użytkowanie działki pod budowę domków letniskowych. Najpierw musisz przygotować paczkę dokumentów:

 • wniosek o uzyskanie pozwolenia na wzniesienie budynku;
 • plan katastralny działki;
 • paszport lub alternatywny dokument potwierdzający tożsamość;
 • potwierdzenie własności gruntu;
 • schemat przyszłego budynku.
Przed rozpoczęciem budowy musisz zebrać wiele dokumentów, w tym plan samego budynku
Przed rozpoczęciem budowy musisz zebrać wiele dokumentów, w tym plan samego budynku

Przygotowanie projektu i dokumentów spoczywa na barkach pracowników administracji. Obowiązek znajduje odzwierciedlenie w art. 51 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej.

Wniosek wraz z dokumentami wysyłany jest do władz lokalnych lub MFC. Zgłoszenie za pośrednictwem portalu usług państwowych jest również otwarte, gdzie musisz mieć zarejestrowane konto.

Decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku podejmuje się w ciągu najbliższych 10 dni. Obywatel będzie mógł rozpocząć budowę w ciągu najbliższych 10 lat. Sama procedura nie pociąga za sobą konieczności uiszczenia opłaty państwowej. Jeżeli administracja wydała odmowę złożenia wniosku, właściciel witryny może ją zakwestionować zgodnie z art. 51 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej.

Rejestracja pobytu

Podczas budowy obiektu kapitałowego przepisy pozwalają na rejestrację w nim, ale nie we wszystkich przypadkach. Podczas budowy domu na działce przeznaczonej pod budowę domków letniskowych nie będzie problemów podczas rejestracji, a cała procedura będzie standardowa.

Rejestracja pobytu odbywa się w sposób standardowy
Rejestracja pobytu odbywa się w sposób standardowy

Jeśli dom znajduje się na działce, która nie była pierwotnie przeznaczona do budowy domków letniskowych, procedura rejestracji staje się dostępna dopiero po zmianie kategorii użytkowania gruntów. Ponadto rejestrację można przeprowadzić tylko wtedy, gdy budynek zostanie uznany za konstrukcję kapitałową ze wszystkimi systemami komunikacyjnymi niezbędnymi do życia. Kuchnia w domu powinna przekraczać 6 metrów kwadratowych, a salon - 12 metrów kwadratowych. Pomieszczenie gospodarcze i łazienka to konieczność. Jeśli grunt nie jest przeznaczony pod budowę budynku mieszkalnego, rejestracja w obiekcie na tym terytorium nie będzie możliwa.

Do zarejestrowania pobytu wymagane są następujące dokumenty:

 • plan katastralny;
 • paszport;
 • potwierdzenie prawa do posiadania ziemi;
 • lokalizacja obiektu (adres) z planem-schemat.

Przydatne wideo

Wniosek

Przed rozpoczęciem budowy budynku mieszkalnego musisz upewnić się, że strona jest do tego przeznaczona. W przeciwnym razie doprowadzi to do niemożności rejestracji i konsekwencji w postaci grzywien lub rozbiórki budynku.